Σκάκι

Σκάκι

Ώρες διεξαγωγής

  • Σαβ 13.00 - 14.00

Μαθαίνουμε το κλασσικό παιχνίδι στρατηγικής. Τα παιδιά αναπτύσσουν την ευφυΐα και τη λογική σκέψη τους.