Σκάκι

Σκάκι

Ώρες διεξαγωγής

  • Τάξεις Α-Γ: Σαβ 15.00 - 16.00
  • Τάξεις Δ-ΣΤ: Σαβ 16.00 - 17.00

Μαθαίνουμε το κλασσικό παιχνίδι στρατηγικής. Τα παιδιά αναπτύσσουν την ευφυΐα και τη λογική σκέψη τους.