Παραδοσιακοί χοροί

Παραδοσιακοί χοροί

Ώρες διεξαγωγής

  • Τάξεις Α - Γ: Σαβ 12.00 - 13.00
  • Τάξεις Δ - ΣΤ: Σαβ 13.00 - 14.00

Ένα μάθημα για μικρούς χορευτές με αγάπη για την παράδοση!