Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ορίζεται κατόπιν εκλογών και τυπικά έχει διετή θητεία.

Πρόεδρος
Σγουρίδη Χριστίνα

Αντιπρόεδρος
Ψαρρός Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας
Σωτηροπούλου Ευδοξία

Ειδ. Γραμματέας
Σπύρος Καλογεράτος

Ταμίας
Καραπάνου Ειρήνη

Μέλη
Σεβαστέλη Χριστίνα
Γιεμελιάνοβα Έλενα

Αναπληρωματικά μέλη
Γαβριήλ Σοφία
Ματθαίου Ιωάννα