Ο Σύλλογος

Σύλλογος είμαστε όλοι οι γονείς του σχολείου!

Η αποστολή μας

Σαν γονείς έχουμε πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της σχολικής ζωής των παιδιών μας. Θέλουμε οι μαθητές να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα που τους περιβάλει με αγάπη και ενδιαφέρον, θέτοντας τις βάσεις, σε συνεργασία πάντα με το διδακτικό προσωπικό, για ένα ομαλό ξεκίνημα της μαθητικής ζωής και της καλλιέργειας θετικών συναισθημάτων για το σχολείο. Προς το σκοπό αυτό διοργανώνουμε δραστηριότητες, προωθούμε αιτήματα στη διεύθυνση του σχολείου, και παρέχουμε ένα δίχτυ προστασίας σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Ο σύλλογός μας λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, γι αυτό ακόμα και η πιο μικρή προσφορά - από εθελοντικές δράσεις έως εξοπλισμό - είναι πολύτιμη. Περισσότερο σημαντική είναι η συνεργασία και η συμμετοχή όλων στα θέματα που αφορούν το σχολείο. Γι αυτό καλούμε όλους τους γονείς να λειτουργούν ως ενεργά μέλη του συλλόγου, παίρνοντας μέρος στις συνελεύσεις, θέτοντας τις ιδέες και τις παρατηρήσεις τους προς συζήτηση και εν τέλη συμβάλλοντας σε μια πιο ανθρώπινη σχολική καθημερινότητα για τα παιδιά μας. Περιμένουμε να σας έχουμε δίπλα μας σε αυτή τη διαδρομή!

Στείλτε τις ιδέες και τις απόψεις σας!