Ρομποτική

Ρομποτική

Ώρες διεξαγωγής

  • Τάξεις Α-Β: Σαβ 13.00 - 14.30
  • Τάξεις Γ-ΣΤ: Σαβ 14.30 - 16.00

Οι μαθητές φτιάχνουν διασκεδαστικές κατασκευές και τις προγραμματίζουν, αποκτώντας μια πρώτη επαφή με βασικές έννοιες τη μηχανικής, της φυσικής και του προγραμματισμού.