Ρομποτική

Ρομποτική

Ώρες διεξαγωγής

  • Τάξεις Α-Β-Γ: Σαβ 14.00 - 15.00
  • Τάξεις Δ-Ε-ΣΤ: Σαβ 15.15 - 16.15

Οι μαθητές φτιάχνουν διασκεδαστικές κατασκευές και τις προγραμματίζουν, αποκτώντας μια πρώτη επαφή με βασικές έννοιες τη μηχανικής, της φυσικής και του προγραμματισμού.