Εργαστήριο δημιουργίας σχολικής εφημερίδας

Εργαστήριο δημιουργίας σχολικής εφημερίδας

Ώρες διεξαγωγής

  • Τάξεις Γ-Δ-Ε-ΣΤ: Σαβ 17.10 - 18.10

Μια δημιουργική ευκαιρία για τα παιδιά να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό, αναλύοντας, κατατάσσοντας και αξιολογώντας πληροφορίες του σχολικού περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας την κριτική ικανότητα, συζητώντας και διασκεδάζοντας μαζί. Μια υπέροχη ευκαιρία σκέψης και ανάλυσης της σχολικής ζωής, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και πνευματικής ανέλιξης.